top of page
1200px-Punainen_Risti_Röda_Korset.png

Ohje koronaviruksesta ystävävapaaehtoisille, joiden ystävä on ikääntynyt tai perussairas
 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset kohtaavat tehtävissään paljon ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia niin kodeissa kuin palvelutaloissakin, joten heidän on syytä olla erityisen tarkkana.
Tässä tilanteessa on tärkeintä huolehtia ystäväasiakkaiden terveydestä, vaikka vierailujen välttäminen saattaakin tuntua ikävältä. Maailmalla vakavia tautitapauksia on ollut erityisesti yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotialla.


Yleisen vapaaehtoisten koronavirusohjeen lisäksi ystävätoiminnan vapaaehtoisten on hyvä huomioida erityisesti seuraavat seikat:
 

 • Älä vieraile sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden kotona sairaana tai jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita.
   

 • Mikäli olet epävarma omasta terveystilanteesta, tapaamisista voi pitää taukoa tai sopia ystäväsi kanssa puhelintapaamisen.
   

 • Osa hoitokodeista rajoittaa vierailuja, joten varmista käytännöt ennen kuin vierailet hoitokodissa. Mikäli vierailet sairaalassa, hoitolaitoksessa tai palvelukodissa, kysy toimintaohjeet henkilökunnalta.
   

 • Pese kädet huolellisesti saippualla ja runsaalla vedellä aina heti sisälle tullessasi, vältä kättelyä ja halailua.
   

 • Jos epäilet ystäväasiakkaallasi koronavirustartuntaa, kehota tätä soittamaan heti paikallisen terveyskeskuksen tai sairaalan päivystykseen.
   

 • Mikäli ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta voit lievittää seuraavin keinoin:
   

  • Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten THL:n verkkosivuille: https://thl.fi/fi/
    

  • Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa.
    

  • Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
    

  • Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan.
    

  • Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista arkitoimista.
    

  • Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (09 2525 0111) tai chattiin: https://tukinet.net/Tärkeitä linkkejä:

Ajankohtaisin tieto ystävätoiminnan vapaaehtoisille koronaviruksesta päivittyy verkkosivuillemme: https://www.spr.fi/ystavatvalmiudessa.

Kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille tarkoitetut ohjeet koronaviruksesta löytyvät RedNetistä täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59198. Ohjetta päivitetään koko ajan, joten uusin tieto löytyy aina RedNetistä. Ohjetta ei kannata jakaa tulosteena eikä erillisenä tiedostona, ettei tilanteen mahdollisesti muuttuessa, liikkeelle jää vanhentunutta tietoa.

 

THL: https://thl.fi/fi/


 

Coronavirus anvisningar för frivilliga vänner med en äldre eller sjuk vän


Frivilliga vänner möter många äldre människor och riskgrupper i sina hem och ålderdomshem, så de måste vara särskilt försiktiga. I den här situationen är det viktigaste att ta hand om hälsan hos vänklienter, även om det kan kännas sorglig att undvika besök. Allvarliga fall av sjukdomen har inträffat över hela världen, särskilt hos personer över 70 år som redan har någon underliggande sjukdom, såsom diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Den risken är högst för personer över 80 år.

Förutom de allmänna riktlinjerna gällande coronavirus för frivilliga är det en bra idé för frivilliga vänner att vara särskilt uppmärksamma på följande:
 

 • Besök inte sjukhus, vårdhem eller ålderdomshem om du är sjuk eller har även milda influensasymtom.
   

 • Om du är osäker på din hälsa kan du ta en paus från möten eller ordna ett telefonmöte med din vän.
   

 • Vissa vårdhem begränsar besök, så avgöra hurdana anvisningar ett vårdhem har innan du besöker det. Om du besöker ett sjukhus eller vårdhem, be personal om instruktioner.
   

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och mycket vatten när du kommer in och undvik att skaka hand och krama.
   

 • Om du tror att din vän har coronavirusinfektion, be hen att omedelbart ringa till den lokala hälsovårdscentralen eller sjukhus.
   

 • Om din vänklient är orolig för coronavirus, kan du lindra rädslan och oron genom att:
   

  • Hänvisa din vän till källor med hög kvalitet och pålitlig information, till exempel THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
    

  • Det är inte värt att undvika all nyhetstäckning, men du kan försöka begränsa nyhetsövervakning och skräck-provocerande diskussioner vid möten.
    

  • Påminn hen att ta hand om god handhygien.
    

  • I stressiga situationer är det lugnande att umgås med ens närstående. Uppmuntra din vän att hålla kontakten med potentiella vänner och familj eller kontakta hen så mycket du kan.
    

  • Påminn din vän om att följa vanliga dagliga rutiner, till exempel vanliga måltider, träning och rutinaktiviteter.
    

  • Om det behövs, vägled din vän till professionell chatthjälp, till exempel till Mieli Association Crisis Phone (09 2525 0111) eller chat: https://tukinet.net/Viktiga länkar:
 

Anvisningar för alla Röda Korsets frivilliga gällande coronavirus hittas på RedNet:
https://rednet.rodakorset.fi/node/59204. Anvisningarna uppdateras kontinuerligt, så den senaste informationen hittas alltid på RedNet. Man bör inte distribuera anvisningarna som en utskrift eller som en separat fil, för om situationen förändras, blir föråldrad information i omlopp.

 

THL: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Den mest aktuella informationen för frivilliga vänner gällande coronaviruset hittas här: https://www.spr.fi/ystavatvalmiudessa.

bottom of page