top of page

VI SES I BYN

Projektets syfte är att minska ensamhet bland äldre, samt att öka deras delaktighet och sociala välfärd.

Vi kommer att utveckla frivilligverksamheten i form av uppsökande vänverksamhet, skapa lågtröskel mötesplatser, utveckla modeller för vänverksamhet av engångsnatur samt genom nätverkssamarbete.

På mötesplatserna kommer det att ordnas olika program med avsikt att öka de äldres hälsa o välbefinnande.

Vi kommer att utbilda flera vänner för att kunna erbjuda även vänverksamhet av engångsnatur, såsom följeslagare till ex. sjukhus och som hjälp att uträtta ärenden av

olika slag.

 

Projektet förverkligas i Åboland där Åbo och de västra- och östra skärgårdskommunerna är med.

Vi kommer även att ha samarbete med olika föreningar och organisationer som finns på orterna.

Om du är intresserad och vill veta mera så kontakta

Siw Karlsson, siw.karlsson@redcross.fi
0407712820

bottom of page