top of page

Ystävänä verkossa

Onko verkko tai some sinulle luonteva ympäristö toimia ja viettää aikaa? Haluatko toimia ystävänä ilman tiettyyn paikkaan sitoutumista?

Punainen Risti on käynnistänyt verkkoystävätoiminnan tavoittaakseen ihmisiä, joille viesten välityksellä tapahtuva kanssakäyminen on kasvokkaista kohtaamista helpompaa. Toiminnalla tavoitetaan erityisesti ihmisiä, joille psykkisen tai fyysisen toimintakyvyn rajoitteet aiheuttavat hankaluutta ihmissuhteiden muodostamiseen.

Punaisen Ristin verkkoystävät osallistuvat ystävätoiminnan peruskurssille, jonka jälkeen he käyvät aiheeseen syventävän verkkokoulutuksen. Koulutuksen jälkeen verkkoystävävälittäjä yhdistää vapaaehtoisen sopivaan ystävää kaipaavaan henkilöön.

Verkkoystävät sopivat tapauskohtaisesti, kuinka usein ja millä välineellä viestittely toteutetaan. Suositellut viestintävälineet takaavat sen, että molemmat osapuolet säilyttävät anonymiteettinsä. Verkkoystävävälitys ja erilaiset tukiryhmät tukevat vapaaehtoista koko tehtävässä toimimisen ajan.

Vapaaehtoiseksi pääset osallistumalla Punaisen Ristin ystäväkurssille, jonka päätteeksi sinut ohjeistetaan eteenpäin lisäkoulutusmateriaalin pariin.

Jos olet jo ystävätoiminnan vapaaehtoinen, voit pyytää verkkoystävätoiminnan lisäkoulutusmateriaaleja sähköpostilla osoitteesta matti.hetemaki@punainenristi.fi.  Verkkoystävätoimintaan osallistuvan vapaaehtoisen toivotaan sitoutuvan toimintaan vähintään kuuden kuukauden ajaksi.

Tervetuloa tekemään arvokasta työtä haavoittuvimmassa asemassa olevien puolesta.

rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta
matti.hetemaki@punainenristi.fi

020 7012189

bottom of page