top of page
Ystävätoiminnan rahallinen tuki
Calculate Savings

Punaisen Ristin osastot voivat hakea ystävätoiminnan järjestämiseen
rahoitusta eri lähteistä. Tälle sivulle on koottu rahoituslähteitä, jotka

ovat kaikille yhteisiä.

SIVIS-tuki

Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä taloudellista tukea kurssien, koulutuksien tai esimerkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen.

 

SIVIS-tuki edellyttää, että tilaisuudesta on aiheutunut hyväksyttyjä kuluja. Tukea on kahdentyyppistä, opintojaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea.

 

Opintojaksotuki: mikäli kyseessä on koulutus tai asiantuntijaluento, tuki on 21,5€/tunti.

 

Esimerkki opintojaksosta:
 

Osasto järjestää Ystätoiminnan peruskurssin (3h).
Tuki on 21,5€ x 3h = 64,50 €

 

Taloudellinen tuki on enintään 55 prosenttia opintojakson kuluista, kuitenkin enintään 21,5 euroa/opetustunti. Eli tässä tapauksessa saadakseen tuon 64,50 euron tuen hyväksyttyjä kuluja tulee olla noin 117 €. Kulut voivat olla mm. kouluttajanpalkkioita, tarjoilukuluja tai matkakuluja.

 

Vertaisopintoryhmä: mikäli kyseessä on jokin muu matalan kynnyksen toiminta esim. säännöllisesti kokoontuva omaishoitajien vertaisryhmä, kerran kuussa toteutettava ikäihmisten ystäväryhmä/kerho tai ikäihmisten info-ilta jne. tuki on 3€/1 tunti.

 

Esimerkki vertaisopintoryhmästä:

 

Osaston tiloissa kokoontuu omaishoitajien vertaistukiryhmä kerran kuukaudessa. 3€/1 tunti voi tuntua pieneltä summalta, mutta jos vertaisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tapaaminen kestää 3 tuntia (3x45 min), niin vuodessa se tekee jo 12 x 3 tuntia = 36 tuntia eli 108 €. Tällä kustantaa jo useat pullakahvit, täytyy vain tehdä yksi opintoryhmän suunnitelma vuoden alussa ja yksi kuluselvitys vuoden lopussa Sivisverkkoon.

 

Haluamme hakea Sivis-tukea, miten toimia?

  • selvitä onko osastolla Sivisverkkoon tunnukset

  • jos ei ole tai muuten tarvitset tukea, ota yhteyttä Opintokeskus Sivikseen https://www.ok-sivis.fi/

  • tuki haetaan käytännössä Siviksen verkkosivulla


 

Vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on oikeasti nopeaa ja helppoa!

HYVÄPÄIVÄ-AVUSTUKSET


Osasto voi hakea tukea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen seuraaviin toimintamuotoihin:
 

  • ensiapuryhmätoimintaan

  • monikulttuurisuustoimintaan

  • nuorisotoimintaan

  • terveyden edistämisen toimintaan

  • ystävätoimintaan

 

Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan.

 

Osasto voi hakea myös isompaa projektitukea osaston toteuttamalle kotoutumista tukevalle projektille tai ennalta ehkäisevälle projektille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi ystävävälityksen
sähköistämiseen ja kehittämiseen voi hakea projektitukea.

 

Projektin tulee olla Punaisen Ristin osaston vapaaehtoisten toteuttama ja paikalliseen tarpeeseen perustuva. Projektin tulee tarjota aktiivisen osallistujan roolin niin vapaaehtoisille kuin vapaaehtoisavun saajille. Avustus voi olla suuruudeltaan 500 - 2 000 euroa / vuosi.


Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Avustusta maksetaan osastolle ennakkoon enintään puolet haettavasta määrästä. Lopun avustuksen mahdollisesta ennakkomaksusta osasto sopii toimialasta vastaavan keskustoimiston työntekijän kanssa.

 

bottom of page